AKTUELLT

Förvaltningsprodukt Modity Trading:

Ackumulerat kvartalsresultat sedan 2012 vid 1 MW riskmandat (SEK)

Spotpriser:

Nord Pool Spot System, SE3 och SE4 i SEK