Integritetspolicy

Integritetspolicy

Från och med den 25 maj 2018 trädde en ny EU-förordning, GDPR (General Data Protection Regulation), gällande behandling av personuppgifter i kraft. De nya reglerna ersatte den tidigare svenska personuppgiftslagen PUL. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter knutna därtill skärps. Det är viktigt för oss på Modity Energy Trading AB att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och i enlighet med GDPR.