Miljöarbete och certifikat

Moditys miljöarbete och certifikat

Vill du göra en enklare energiaffär?Prata med en av våra experter.
Susanne KolmertProjektledare0701 - 91 20 90

Modity strävar efter att aktivt verka för en hållbar samhällsutveckling och minskade utsläpp.

Vårt fokus när det gäller miljö är att:

  • Utveckla och erbjuda våra kunder produkter och tjänster, som har låg miljö- och klimatpåverkan.
  • Ställa likvärdiga miljökrav på våra leverantörer som vi gör på oss själva
  • Skapa tydliga rutiner i vår verksamhet samt säkra kvalité och kunskap internt i vårt miljöarbete
  • Ständigt se över och förbättra vårt miljöarbete, i syfte att minska Moditys klimatpåverkan, bland annat genom översyn av våra arbetsrutiner, tjänsteresor, avfallhantering, förbrukning och genom kontinuerlig utbildning.

Våra löpande insatser med att utveckla och förbättra vårt miljöarbete följs upp via vårt miljöledningssystem, ISO 14001.

Modity handlar med följande certifikat:

  • REDcert
  • Bra Miljöval
  • Elcertifikat
  • Ursprungsgarantier (sol, vind, vatten och bio)
  • Utsläppsrätter (CO2)

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga föroreningar, skydda miljön samt förebygga ohälsa och olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem