Miljöarbete och certifikat

Moditys miljöarbete och certifikat

Vill du göra en enklare energiaffär?Prata med en av våra experter.
Susanne KolmertProjektledare och hållbarhetsansvarig0701 - 91 20 90

Modity arbetar för en hållbar samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan.

Vi strävar efter att öka andelen förnybar el och gas i vår portfölj. Vi är störst i Sverige på biogas, som vi miljömärker i samarbete med Svanen. Vi utvecklar ständigt vår portfölj för att kunna erbjuda produkter och tjänster med låg klimat- och miljöpåverkan och vi stöttar våra kunder i deras hållbarhetsarbete.

Modity är en oberoende elhandlare utan egen produktion. Vi står för en transparent prissättning i en bransch som ofta kritiserats för bristande konkurrens. Vi tror på en fri och öppen marknad i sund konkurrens, med rättvisa villkor för sol och vind – det är bra för både oss och våra kunder.

Vi strävar efter att minska våra direkta utsläpp, och vi klimatkompenserar för de utsläpp vi inte har lyckats undvika. Vi ställer också krav på våra leverantörer.

Moditys miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

Modity handlar med följande certifikat:

  • REDcert
  • Bra Miljöval
  • Elcertifikat
  • Ursprungsgarantier (sol, vind, vatten och bio)
  • Utsläppsrätter (CO2)

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga föroreningar, skydda miljön samt förebygga ohälsa och olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem. Moditys tillväxt och framgång bygger på medarbetarna och vi är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Ladda ner vårt certifikat:

Certifikat Modity Energy Trading AB