El

Enkla elaffärer för dig

Vill du göra en enklare energiaffär?Prata med en av våra experter.
Jonas ErlandssonKundansvarig partner0722 - 14 11 78

Med spetskompetens, öppenhet och närvaro vid din sida kan du koncentrera dig på kärnverksamheten. Du får balansansvar som tryggar din elleverans, löpande fysisk hantering av ditt elbehov och optimerad elhandel. Eltjänsterna är direkt anpassade efter din situation.

Ditt balansansvar

Du som elleverantör är enligt ellagen skyldig att leverera lika mycket el som dina kunder förbrukar. Våra energiexperter arbetar vid din sida som balansansvarig aktör och tar ansvar för din elleverans.

Med balansansvar kan vi exempelvis:

  • Identifiera brytpunkter i elpriset när det är lönsamt att helt eller delvis ställa av verksamhetens produktion.
  • Jobba aktivt med blockbud och prisstegar mot Nord Pool Spot.

Din fysiska leverans

Du som elanvändare behöver trygga elleveranser till ett tryggt pris. Vi, som även är elleverantör, köper in el från t.ex elproducenter och elbörsen och levererar till dig.

Med fysisk leverans kan vi exempelvis:

  • Anmäla produktion som effektreserv
  • Jobba med en vinstdelningsmodell för prognoshantering
  • Jobba med meddelandehantering vid uppnådda prisnivåer
  • Göra analyser med prognosavvikelser
  • Göra analyser med förbrukningsmönster

Din optimering

Du får en säker leverans av el och de bästa möjliga prognoserna för att hålla nere obalanskostnader. Du får även möjligheter att optimera din elhandel och din elproduktion.

Erfarna experter arbetar vid din sida med tjänster, produkter och lösningar som förenklar din situation och ger dig nya möjligheter.

Vi finns där för dig. Helt enkelt.