Vem vi är

Hej, välkommen till oss

Vill du göra en enklare energiaffär?Prata med en av våra experter.

Vi är ett elhandelselbolag som riktar oss mot energibolag, producenter och industri. Vi bryr oss och tar hand om våra kunder så att de känner sig sedda och trygga och ligger steget före andra genom expertis som förflyttar gränser.

  • Syfte: Att göra energiaffären enkel
  • Vision: Vi har de nöjdaste kunderna, sekund för sekund, år efter år
  • Personlighet: Vi är det du frågar efter och det du inte visste att du kunde fråga efter
  • Värderingar: VATÄGÖHA – Var öppen, tänk nytt, gör rätt och ha kul!
  • Löfte till dig: En enkel energiaffär

Syftet med andra ord: Genom trygg och kompetent riskhantering i en föränderlig värld hjälper vi våra kunder att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och bidrar därigenom till deras framgång och långsiktiga existens.

Visionen med andra ord: Genom vår ständiga närvaro gör vi dagligen kunderna nöjda, vilket tillsammans med vårt proaktiva framtidsfokus stärker partnerskap över tiden.

Personligheten med andra ord: Vi bryr oss och tar hand om våra kunder så att de känner sig sedda och trygga och ligger steget före andra genom expertis som förflyttar gränser.

Värderingarna med andra ord: Vi är lyhörda och transparenta, ödmjuka som få. Utmanande och nytänkande, framtidsblickande och så. Långsiktiga och smarta, ambitiösa, jadå. Avslappnat glada och positiva ändå.

Löftet med andra ord: Med spetskompetens, öppenhet och närvaro vid din sida kan du koncentrera dig på kärnverksamheten.

Vi finns där för dig. Helt enkelt.