Gas

Enkla gasaffärer för dig

Vill du göra en enklare energiaffär?Prata med en av våra experter.
Anders JohanssonAnsvarig affärsområde gas0705 - 14 81 22

Med spetskompetens, öppenhet och närvaro vid din sida kan du koncentrera dig på kärnverksamheten. Du får balansansvar som tryggar din gasleverans, löpande fysisk hantering av ditt gasbehov och möjlighet att välja såväl biogas som naturgas. Gastjänsterna är direkt anpassade efter din situation.

Ditt balansansvar

Du som gasleverantör är enligt lag skyldig att leverera lika mycket gas som dina kunder förbrukar. Våra energiexperter arbetar vid din sida som balansansvarig aktör och tar ansvar för din gasleverans.

Din fysiska leverans

Du som gasanvändare behöver trygga gasleveranser till ett tryggt pris. Vi, som även är gasleverantör, köper in gas från t.ex. andra gashandlare och gasbörsen och levererar till dig.

Med fysisk leverans kan vi exempelvis:

  • Leverera biogas. Både till industri och bolag som levererar fordonsgas. Vi var den första svenska aktören som blev certifierade (Redcert-EU).
  • Leverera naturgas.
Erfarna experter arbetar vid din sida med tjänster, produkter och lösningar som förenklar din situation och ger dig nya möjligheter.

Vi finns där för dig. Helt enkelt.