Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete

Vill du göra en enklare energiaffär?Prata med en av våra experter.
Susanne KolmertKundansvarig partner0701 - 91 20 90

Modity arbetar för en hållbar samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan

Vi strävar efter att öka andelen förnybar el och gas i vår portfölj. Modity är en av de största aktörerna i Sverige på biogas. Vi utvecklar ständigt vår portfölj för att kunna erbjuda produkter och tjänster med låg klimat- och miljöpåverkan och vi stöttar våra kunder i deras hållbarhetsarbete.

Våra handlingar och vårt uppförande påverkar vår trovärdighet.

Modity stödjer de tio principerna om respekt för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöansvar och korruptionsbekämpning som finns i FN:s Global Compact. Vi ser det naturligt att tillämpa dessa principer genom hela vår värdekedja, vilket även inbegriper våra leverantörer och samarbetspartners.

Modity är certifierade i miljö och arbetsmiljö utifrån standarderna ISO 14001 och ISO 45 001.

Miljöprodukter

Miljöprodukter är olika instrument på energimarknaden som bland annat syftar till att stimulera investeringar i förnybar eller mindre utsläppsintensiv produktion och garantera ursprunget av miljövänlig elproduktion.

Modity kan genom sin höga kompetens och stora erfarenhet inom miljöprodukter hjälpa sina kunder att handla med nedanstående produkter och därmed bidra till ett hållbart samhälle:

  • Bra Miljöval
  • Elcertifikat
  • REDcert
  • Ursprungsgarantier
  • Utsläppsrätter (CO2)

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga föroreningar, skydda miljön samt förebygga ohälsa och olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem.

Ladda ner vår Uppförandekod:

Uppförandekod Modity Energy Trading AB